Руските златни и валутни резерви са били $299.2 млрд. при последната им засечка на 22 декември тази година. Това е било с $3.4 млрд. или с 1% повече от преброяването, което е било седмица по рано, съобщава днес Руската централна банка.

Резервите на Русия се покачват в десета поредна седмица. През този период те са нараснали с общо $32.7 млрд. или +12%. Запасите на златото и чужда валута в Русия растат изключително бързо в последно време, отбелязват международните анализатори.

Това според руските финансисти означава, че Руската национална банка е станала по-активна на вътрешния валутен пазар. Все пак резервите на Руската банка не надвишават много нивото обявено преди 4 месеца, когато те бяха в размер на $277 млрд.

Русия постепенно скъсява дистанцията на запасите си от злато и валута с тези на Китай и Япония, които имат съответно $1 трлн. и $900 млрд. резерви.

Златните и валутни резерви са високо ликвидни финансови активи контролирани от Централната банка и финансовото министерство на държавата. Те се състоят от кюлчета злато, златни фючърси и валута. Петдесет процента от валутните резерви са в долари, 40% в евро, а само 10% са в паундове и японски йени.