Бургас е единственият град, където цената на парното няма да се повиши. Днес ДКЕВР излезе с окончателно решение за промяна на цените на топлоенергията, в зависимост от поскъпването на природния газ. При средно увеличение около 12% за всички ТЕЦ-ове в България, определеното от държавния регулатор поскъпване за Топлофикация Бургас е само 2 стотинки или 67.36 лв МWH.

Ръководството на дружеството, обаче взе решение да не променя сегашните цени дори и с този символичен размер, за удобство на гражданите и предсказуемост на техните разходи. Така за тях се запазва цената от 67,34 лв MWH.

По този начин клиентите на Топлофикация Бургас ще бъдат единствените в цялата страна, които няма да плащат по-скъпо парно, независимо от непрекъснато растящите цени за основната суровина. За сравнение цената на природния газ е нараснала от 435,3 лв за 1000 куб.м.  на 542,5 лв само за последните три месеца.

Поддържането на толкова ниска цена на топлоенерегия е възможно заради изградената и функционираща с помощта на Датското министерство за енергетика и екология и фирмата Данфосс, единствената в България микро процесорна система за контрол на топлофикационната мрежа.

Благодарение на точните й данни, във всеки един момент Топлофикация Бургас може да регулира топлоподаването, да минимизира разходите и да бъде гъвкава в доставката на топлоенергия, отчитайки всички външни фактори на влияние.

Освен това действащата система за когенерация/ инсталация за комбинирано производство на топло и електро енергия/, която работи от няколко години е основната причина бургаската компания традиционно да поддържа едни от най-ниските цени в страната.

Благодарение на нея от 65% до 68% от топлоенергията в Бургас е продукт на комбинираното производство. „Топлофикация-Бургас" е една от малкото, които могат да постигнат толкова висока ефективност при използването на природния газ.