Държавната агенция за информационни технологии и далекосъобщения съобщи, че техни експерти са участвали в 6-то редовно заседание на Управителния комитет по медии и нови комуникационни услуги на Съвета на Европа от 27 до 30 ноември 2007 г.в Страсбург.

Комитетът е одобрил доклад и проект на препоръка, според която ползването на филтрите в Интернет не бива да пречи на  свободата на изразяване и на достъпа до информация.

Комитетът на министрите е одобрил проект на декларация относно независимостта и функциите на регулаторните органи за сектора на радио и телевизионното разпространение.

Експертите на ДАИТС са взели активно участие при редактирането на текста. Предстои двата документа да бъдат приети от Комитета на министрите на Съвета на Европа. След това текстовете им ще бъдат преведени на български език и ще бъдат достъпни на сайта на ДАИТС.

Управителният комитет дискутира и проект на декларация за защита на достойнството и сигурността на децата в Интернет. До края на годината текстът ще бъде финализиран  и предложен на Комитета на министрите за окончателно приемане.