Борбата за насъщния е основен проблем за леката промишленост. За последните години над 30% от заетите в бранша са останали без работа.

По думите на Димитър Табаков - председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост в този отрасъл работят бедни. Заплатата варира между 330 лв. и 390 лв., съобщава news.bg.

Трудът в леката промишленост е непривлекателен, а средната възраст на заетите - много висока. Петдневната работна седмица е добър спомен, посочи още Димитър Табаков и допълни, че по 2-3-4 месеца се бавят заплати. Сивата икономика в бранша е 40%, смята още той.

Продължава в обикновения работник да се насажда страхът за коматче хляб, заяви Димитър Табаков. Хиляди малки и средни фирми умират непрекъснато, коментира Васил Яначков от Федерация „Металици". По думите му бизнес средата, в която се развива индустрията пречи да се увеличават заплатите.

„В момента в страната доминират олигархични групировки", подчерта той. Според него тези групировки целят бързи печалби, а не развитие на индустрията. „Настояваме за надпартийна стратегия за развитие на индустрията", изтъкна Яначков, като по думите му тази стратегия трябва да се разработи под егидата на държавния глава.
„Богат и пълен е бюджет, където има богата индустрия", допълни Васил Яначков.

Проблеми има и в енергийния сектор, химическата индустрия и други сектори.

В противовес на черните данни за индустрията в България президентът на КНСБ Пламен Димитров представи по-позитивни данни от строителния сектор, където КНСБ има структури.

95% от работниците се осигуряват на реална заплата, уточни той. 90% от работниците са запознати със своите трудови и синдикални права. 75% от запитаните пък вярват, че синдикатите могат да ги защитят.

Днес се отбелязва Европейският ден за защита на индустрията. В тази връзка представителите на работещите в дружествата от минната, металната и химическа индустрия, енергетиката, леката, хранителна и горска промишленост настояват за национална стратегия и секторни политики за индустрията в България, за ограничаване монополното поведение при определяне цените на енергоносителите и предвидимост, достъпност и прозрачност на цените на енергийните ресурси.

Синдикатите настояват и за радикални мерки за ограничаване на сивата икономика, за активна инвестиционна политика в индустрията и намаляване на административните пречки за развитие за бизнеса.