Вторник стартира със засилени разпродажби, в резултат на които 77% от търгуваните книжа достигнаха по-ниски средни нива, а пропадането на SOFIX под 1000 пункта вече е факт, след като почти всички компании от състава му са на отрицателна територия.

След първия час от днешната борсова сесия тесният борсов измерител се намира на 3.06% по-ниско на 987.57 пункта, а по-широкият му събрат BG40 губи 3.19% до 251.55 пункта. BGTR30 ги следва с понижение от 2.10% на 660.99 пункта, а спадът за индекса на имотните компании е 0.93% до 88.83 пункта.
Формираният оборот достигна 719 хил. лв.

Най-търгуваните позиции засега са Зърнени храни България и Трейс груп холд със съответно 51 и 44 сделки. В тях акциите на първото бяха натиснати до 4.86% по-ниска цена на ниво от 2.10 лв., а строителната компания губи 3.71% до 109 лв.

Сравнително по-интензивни са продажбите и на акции на Химимпорт, ПИБ, Монбат и Каолин, с които има по над 20 сделки. Книжата на Химимпорт са с 1.49% по-ниско от вчера, понижението за Каолин е с 2.20%, за Монбат то е 3.42% до 10.40 лв., а ПИБ губи 4.47% до 6.01 лв.

На червената лавина засега устояват ИХ България, което се търгува на 2.07% по-висока средна цена, както и Петрол, с ръст от 5.11%.