Във времето за парламентарен контрол, премиерът Сергей Станишев отбеляза, че разходите за инфраструктурни проекти са в пъти по-високи в сравнение с 2000 г. като са били изградени общо 125 км нови магистрали, съобщиха от пресцентъра на МС.

В транспортния сектор се изпълняват общо 82 проекта с обща индикативна стойност близо 3.5 млрд. евро, в това число 37 проекта в ж.п. инфраструктура на стойност 921 млн. евро, подчерта премиерът.

Като по-важни сред тях той посочи „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград", „Дунав мост при Видин-Калафат", „Интермодален транспортен терминал в София".

В сектор „Пристанища за обществен транспорт" проектите възлизат на  обща индикативна стойност в размер на 333 млн. евро, каза още премирът Сергей Станишев.

Сред тях той открои проекта за „Разширение на пристанище Бургас" - през 2006 г. е завършен и въведен в експлоатация новият терминал на пристанище Бургас; през 2007 г. - респективно новият вълнолом.

В областта на летищата за обществен транспорт премиерът подчерта въведения в експлоатация обект „Реконструкция, развитие и разширяване на Летище София" с индикативна стойност - 210 млн. евро.

29 са проектите в сектор „Републикански пътища", финансирани с близо 900 млн. евро публични средства. Строи се АМ „Люлин", която ще позволи да се реши проблемът с коридора през София към Солун, каза министър-председателят. Тя ще бъде реализирана предсрочно. Строи се и АМ „Марица" и до края на годината ше бъдат пуснати в експлоатация още 20 км. Ще продължи реално и работата по магистралите „Тракия" и „Струма".