"Свилоза" АД планира изграждането на завод за производство на хартия.

Необходимата инвестиция е в размер на 150-­200 млн. евро. Според мениджърския екип на компанията към проекта вече има много сериозен международен интерес за финансиране, пише вестник" Янтра днес".

Планът за изграждането на завода трябва да е готов до края на годината.

Новата фабрика ще произвежда около 500 000 тона хартия годишно. Страните от Балканския полуостров ползват от 5 до 7 пъти по-малко хартия на глава от населението, отколкото страните от ЕС.

Годишното потребление на хартия у нас е от 25 до 40 кг на човек, докато в Чехия и Германия потреблението е около 200-­250 кг.

Фабриката ще се базира основно на отпадъчната хартия, която ще се получава при разделното събиране на отпадъците.

Проектът на компанията е атрактивен с факта, че до 2011 г. разходите за електроенергия ще бъдат намалени до 7 % при сегашно ниво от 24 % . Участието на Европейската банка за възстановяване и развитие и на Скандинавската инвестиционна банка с 28 млн. евро и планираното двукратно увеличение на годишното производство на целулоза от 55 000 на 110 000 тона се явяват важен аргумент пред инвеститорите.