Големите мобилни оператори Vodafone, T-Mobile и O2 са съставили консорциум и от идната година имат намерение да стартират във ФРГ телевизионна програма, която ще може да се приема чрез мобилен телефон. Въпреки доброто намерение и солидните имена на участниците, тепърва предстои да се получи разрешение от Федералната антимонополна служба, както и да се получат честоти и лицензи за излъчване.

Консорциумът има намерение да започне да излъчва телевизионния сигнал още през пролетта на 2008. База на офертата е дигиталният честотен стандарт DVB-H. По сравнение с мобилния стандарт UMTS, радиопреносът има редица предимства. Например при UMTS се изпращат пакети данни, които могат да доведат до изчерпване капацитета на възможностите на мрежата, при положение че много потребители решат едновременно да я ползват. Освен това телевизионната връзка се счита за по-изгодна в ценово отношение.

Мрежовите оператори трябва да получат честоти за излъчване от Федералната мрежова агенция. Това трябва да се осъществи до лятото. Медийните учреждения в провинциите са достатъчно компетентни да издават лицензи и консорциумът е изготвил за тях пилотен проект с обхват на цялата страна. В петък са били отправени първите предложения от страна на Vodafone към федералните провинции Тюрингия и Баден - Вюртенберг. Скоро ще последват оферти и към другите административни части на страната. Тъй като консорциумът още не е получил официално разрешение, мобилните оператори се насочват към компетентните органи във всяка провинция поотделно.

Разходите за телевизионното излъчване през следващите десет години се преценяват на трицифрено число в милиони евро. В началото ще функционират 16 центрове, от които ще се излъчва програмата. След това мобилните оператори ще се разрастват в провинциите и ще отравят регионално специфични оферти, ще пуснат радиоканал, както и ще започнат да излъчват програми за общо ползване и такива с органичен частен достъп. „Разчитаме на комерсиален старт през пролетта на 2008".

Оферта за мобилна телевизия през конкурентния на DVB-H стандарт DMB има от 2006. Лицензите за това получи MFD Mobiles Fernsehen Deutschland (Мобилна Телевизия Германия), които разпространяват услугата си „watcha" за мобилните оператори Mobilcom, Debitel и Drillisch.