Една премълчана, ощетяваща клиентите подробност, до какво точно води изменението в наредбата на Топлофикация, лъсна още на втория месец след влизането й в сила, считано от 1 юни 2014г. Подробност, която никой не посмя да изкаже в прав текст,  въпреки цялата главозамайваща разяснителна кампания относно промените (спомнете си услужливо приложените извадки от Наредбата, които някои от нас получиха дори 3 пъти, заедно с поредната сметка за дължими суми!).

Та, малката подробност е, че ще плащаме енергията, която сме изконсумирали, плюс определен процент отгоре.

В конкретен пример: Жилищен блок е изконсумирал 32.102 MWh за месец юли 2014 г. Това е количеството, според показанията на топломерите. Както знаем, това са уредите за търговско плащане, въз основа на чиито показания, Топлофикация иска клиентите да заплатят консумираната енергия.

ДА ама вече НЕ !

За същия жилищен блок, за месец юли 2014 г., Топлофикация иска да й се заплати енергия в размер на 35.765 MWh. На въпроса към топлинния счетоводител - "Защо"?, бе отговорено, че "това са последствията от влезлите в сила изменения, относно начина на изчисление на прогнозното количество енергия за топла вода". А то е онази предвидима 1/12 от енергията, която ни е разпределена за топла вода, базирайки се на разходите ни от предходния отоплителен сезон.

Само с наличната за всеки клиент фактура, по никакъв начин няма как да се разбере, че се заплаща повече. За това е необходимо да бъдат сравнени цифрите с общата фактура на блока, която съответния такъв получава, или може да получи безплатно!

Вече трети месец, към фактурите ни от Топлофикация, получаваме брошурки, в които ни се обяснява, колко простичко и предвидимо ние ще знаем колко ще платим за енергията, която потребяваме.

И какво се получи? Излиза, че никой няма да се съобразява с показанията на уж търговските уреди за отчитане(топломери), а ще се плаща само по прогноза. Логичният въпрос е: "Защо, тогава, са ни тези уреди?" Да не говорим, че въпросната прогноза при всички случаи е по-висока от реалното потребление!

Та, оказа се, единственото следствие от т.нар. промени е, че плащаме повече, отколкото сме консумирали. Или иначе казано - кредитираме общинското дружество, в случая с левова равностойност за 3.663 MWh повече, отколкото сме използвали или - 10.21% над реално потребената енергия.

С този гениален механизъм, към увеличението от 5.94% (5.698 лв. на MWh в цифрово изражение е увеличението от 95.87 на 101.568 лв. за MWh), което ДКЕВР одобри да влезе в сила от 1 юли, Топлофикация получава за неотоплителния сезон своеобразен бонус от още 10.21% /а някъде и повече!/. А общата сума, която ще получи топлофикация като кредитиране е огромна. Един чудесен безлихвен кредит!

По този начин, само с въпросното изменение в Наредбата, се нарушава грубо Търговския закон, тъй като вече не става дума да заплащаме единствено онова, което сме потребили.

Е, известно успокоение внася фактът, че в случай на несъгласие с начислените суми, клиентите могат и да не ги заплащат регулярно, за което до края на отоплителния сезон няма да им бъдат начислявани наказателни лихви....но това ли е начина?

Б. р. Коментарът има информативен характер и не представлява препоръка или подбуда  за неплащане на задълженията към Топлофикация!