На европейско ниво се обмисля да се въведе данък „ядрена енергия", тъй като атомните централи имат исторически ниски разходи. Това заяви министър Трайчо Трайков по време на обсъждането в парламента на енергийна стратегия на България до 2020 г., цитиран от репортер на News.bg.

Оказва се, че токът от АЕЦ "Козлодуй" е много евтин и нашата централа не отговаря на честните конкурентни пазарни принципи. Това според Трайков е една посока на концептуално мислене по отношение на ценообразуването на различните инсталации. Също така се смята, че атомните централи изкривяват пазара, защото не могат да бъдат заменени от нови мощности. Данъкът „ядрена енергия" все още не е конкретна мярка, на този етап страната ни не предвижда да въвежда такъв данък и българската държава ще подкрепя институционално ядрената енергетика, успокои участниците в дискусията министър Трайков.

Той определи приемането на енергийна стратегия като особено необходимо, тъй като последната е от 2002 г. До сега е представен само проект за нова - през 2008 г., който не е бил приет. Според Трайков приемането на енергийна стратегия в началото на мандата на новото правителство ще създаде прозрачна среда за бизнеса, потребителите и контрола.

Акцент на новата енергийна стратегия ще е развитието на възобновяемите енергийни източници и връзката екология-енергетика ще се засилва все повече в бъдеще. „Имаме цели до 2020 година, които са свързани с намаляване на емисиите на въглероден двуокис, увеличаването на възобновяемите източници, подобряването на енергийна ефективност, осигуряването на качеството и сигурността на доставката", подчерта Трайков. Специално в областта на възобновяемите енергийни източници предстои да бъде направена карта, която да отразява природните и икономическите условия за използване на един или друг източник, възможността на мрежата да ги поеме и тяхната съобразност с екологичните изисквания.

Трайков ще предложи да се създаде съвет по технологична инфраструктура към правителството, който да обедини усилията на всички заинтересовани страни, така че да бъде разработен план за развитие на възобновяемите енергоизточници в страната. Министър изтъкна, че енергията от такива източници е единствената енергия, разходите за производството на която намаляват. Той ще настоява да се въведе изискването всеки енергиен документ - стратегия, програма, план, който оказва въздействие върху околната среда, да се съпровожда от екологична оценка.

За четири години инсталираните мощности за производство на енергия от вятър са нараснали 37 пъти, каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Мая Христова по време на кръглата маса. Ако производството на енергия от фотоволтаици е било 0.1 мегавата през 2008 г., през 2010 г. то ще бъде 100 пъти повече. Христова обаче посочи, цената на екологичната енергия е много висока - 5% слънчева енергия има ценова тежест като 100 % ядрена енергия. В момента в България за производство на чиста енергия се оползотворява предимно потенциалът от биомаса и вода, което представлява 23.5% от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Христова очерта и основните практически проблеми пред мощностите, произвеждащи чиста енергия:
- трудности при планирането,
- липсата на гаранции за инвестиционните намерения на бъдещите инвеститори,
- влошаване на стабилността на системата при свръхпроизводство.

По думите на Христова географската карта на ВЕИ в България, която ще бъде създадена, ще улесни не само мрежовите компании, но и всички, които имат интерес да произвеждат чиста енергия. Бъдещето развитие на ВЕИ ще зависи както от потенциала, така и от технологиите за ВЕИ и влиянието им върху околната среда. Цел до 2020 г. ще бъде намаляване на енергийната ефективност на БВП с 50% .

Като важна част от новата енергийна стратегия са промените в Закона за енергетика, които трябва да бъдат окончателно приети преди лятната ваканция на Народното събрание през 2010 година, подчерта министър Трайков. Той изтъкна важността на търговията с емисии от парникови газове и припомни, че схемата за тази търговия от 2013 г. ще действа по нов начин.

Министърът на икономиката и енергетиката предупреди, че комфортът от централното топлоснабдяване е пред риск да бъде изгубен, ако се задълбочи сегашната неблагоприятна тенденция в отношенията на клиентите и резултатите на компаниите в сектора. И по този повод министърът посочи, че трябва да се търсят възможности за смяна на доставчиците.

Освен това в краткосрочните мерки за гарантиране газовата сигурност на България, ще бъде включено изграждането на системни връзки за газ със съседни страни, преговори за нови дългосрочни договори с Руската федерация, разширяване на капацитета за съхраняване на природен газ, както и активното ни участие в трансгранични проекти по Южен газов коридор и достъпа до втечнен газ. Кой проект ще се реализира, зависи от волята и интереса на инвеститорите, в чийто ръце е осигуряването на необходимия финансов ресурс, каза министърът.

Трайчо Трайков съобщи още, че е започнала подготвителната работа за създаването на електроенергийна борса. Идеята беше подкрепена от новия председател на енергийната регулаторна комисия (ДКЕВР) Ангел Семерджиев. Според него на комисията е нужна по-голяма независимост от интересите на индустрията.

Петко Ковачев от Института за зелена политика очерта и някои рискови фактори. Той даде за пример идеята да се повиши газификацията на домакинствата, която е добра, но съществен проблем е монополът на доставчика на газ. Именно проблемът с монопола трябва да бъде разрешен, категоричен е Ковачев. Според него за развитието на електроенергията от ВЕИ държавата трябва да подкрепи новите технологии. В момента у нас се внасят втора, трета и десета ръка технологии, алармира Ковачев.

След дискусията пред журналисти председателят на БСК Божидар Данев открои две положителни неща в новата енергина стратегия - стремежът към либерализация на пазара и създаване на енергийна борса. Данев обаче подчерта, че българската икономика е 20 години деформирана от погрешна политика в енергетиката и никога не е определяна цената на енергията така, както трябва да бъде. Освен това според председателя на БСК в страната ни няма нито едно производство с висока добавена стойност в областта на енергетиката.