Правителството на РФ в най-скоро време ще утвърди стратегия за развитие на корабостроенето до 2020, която предполага създаването на три крупни корабостроителни холдинга, е съобщил вицепремиерът и министърът на отбраната на Русия Сергей Иванов, цитиран от  РИА Новости.

"В правителството в най-скоро време ще бъде утвърдена стратегия за развитието на корабостроителството до 2020 г., предвижда се създаването на няколко крупни корабостроителни холдинги", е съобщил пред журналисти Сергей Иванов резултатите от заседанието на Морската колегия при правителството на РФ.

„Мисля, че тези три холдинга още през 2007 г. ще бъдат формирани и ще започнат работа", добавил е той. В частност министърът е отбелязал създаването на Далекоизточен корабостроителен холдинг.

„За нас е много важно да не губим позициите си в строителството на съдове от различна класа на Тихоокеанското крайбрежие" - е обяснил министърът на отбраната.

Иванов е отбелязал, че в руското корабостроене има много нерешени проблеми, които могат да се сравнят с тези, които съществуват в самолетното строителство. В тази връзка Иванов напомня за създаването в Русия на Обединена авиостроителна корпорация.

Произвеждаме много малко както граждански самолети, така и граждански кораби. Ако във военната област корабостроенето се развива малко или много благополучно, в гражданското корабостроене ситуацията е беда" - е подчертал вицепремиерът.