След вчерашния положителен доклад на ЕК приет със смесени чувства от политици и анализатори, днес пазарът отвори умерено оптимистично. Без да се наблюдава особена еуфория повечето позиции продължиха стабилния си ход нагоре, като фокусът се насочи към очаквания прилив на ресурс на пазара, които изтече покрай IPO-то на Химимпорт. Анализатори смятат, че голямата част от върнатите от ЦКБ 66 млн. до четвъртък ще се инвестират отново в акции на БФБ.

Без прехвърляне на крупни пакети оборотът за час търговия достигна 1.512 млн. лв., като голямата част от тях бяха формирани от търговията с акции. SOFIX се оцвети изцяло в зелено след подкрепа от 7 от "сините чипове", което го тласна нагоре с 0.43% (+4.08 пункта) до 956.33 пункта. Картината при BG40 беше доста по-шарена, но и той намери достатъчно подкрепа за да добави нови 0.46% (+0.83 пункта) на ниво от 178.97 пункта - с минималните 0.10 пункта над рекордните 178.87 пункта от преди септемврийската корекция.

Силен тласък на широкия индекс дадоха химическите Неохим и Оргахим. 540 акции на димитровградския торов завод смениха собственика си по цени от 51.12-52.00 лв. и така тласнаха пазарната му капитализация нагоре с 3.29% до 51.78 лв. на акция. След вчерашния рекорд днес се сключи само една сделка за 30 акции на русенския производител на бои на 95 лв. за акция (+0.88%).

Интересно протече до момента търговията с книжата на Евроинс, които първо бяха разпродадени до 4.06 лв. за акция на което ниво се прехвърли пакет от 178 130 акции, а по-късно се сключваха сделки на рекордните по позицията 4.30 лв. Средната цена обаче се формира от голямата сделка, което е спад от 2.17%.

Курортите теглеха индексите в различни посоки след единични сделки. "Сините чипове" Албена и Златни пясъци покачиха леко съответно с 0.89% до 77.90 лв. и 0.28% до 14.45 лв. и наляха вода в мелницата на SOFIX, докато Св. Св. Констин и Елена Холдинг тежеше на BG40 със спад от 2.70% до 43.53 лв.

Холдингите сред най-ликвидните 40 дружества на борсата се търгуваха на различни полюси, като все пак покачващите имаха превес. При по значителни обеми силно поскъпнаха книжата на Фаворит Холд и Холдинг Варна А - съответно с 2.27% до 6.75 лв. и 4.39% до 23.56 лв. След една единствена сделка за 25 акции по 1.75 лв., пазарната капитализация на ТК-Холд падна с 4.37%.

На нови рекордни коти се изкачиха и акциите на Варна-плод и Топливо. Книжата на варненското дружество се разменяха в тесни граници от 348-350 лв., което доведе до поскъпване средно с 4.81% на 349.86 лв. за акция. След прекъсването на рекордната серия вчера, днес дистрибуторът на природен газ добави 10 ст. към историческия си връх, като покори 13.10 лв., средната цена се покачи с 2.04% до 13.02 лв. за акция.

При незначителна търговия за под 10 хил. лв. номинал цените на компенсаторните инструменти конвергираха малко над 62 ст. за лев номинал, след сериозен спад от 1.49% при поименните бонове.