Единните разходни стандарти по функция „Образование" от 1 юли 2008 г. нарастват средно с 9,4 на сто. Правителството днес взе решение да предостави на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детски градини, училища и обслужващи звена, 60 млн. лв. за увеличението, съобщиха от правителствената пресслужба.

От 1 юли 2008 г. средният стандарт за един ученик в общообразователно училище става 1266 лв. при 1157 лв. до тази дата. По-високи са стандартите за издръжка на младежите, които посещават спортни и професионални училища и училища по изкуствата. В зависимост от профилите, те са от 1130 лв. до 2820 лв.

Увеличението на стандартите ще доведе и до повишаване на средната брутна заплата на работещите училища и детски градини
. Разчетите показват, че тя ще достигне 650 лв.

За първостепенните разпоредители, които не са изпълнили изискването да делегират права на второстепенните си разпоредители за реализиране на собствени приходи, се предвижда увеличението да е в размер на 80 на сто от размера на допълнителните средства за 2008 г.

Повишаването на единните разходни стандарти е в подкрепа на започналите през 2008 г. реформи в училищното образование - въвеждането на системата на делегираните бюджети, външното оценяване в системата на средното образование и оптимизацията на мрежата от държавни и общински училища