В отворено писмо да премиера Бойко Борисов инициативен граждански комитет иска да бъде спряно застрояването на Морската градина. Те настояват за неговата лична намеса и становище във връзка с предвиденото застрояване на един от най-големите градски паркове в България, парк с национална и международна значимост.

До момента местното управление спекулира с истината за това, което се случва в гр.Варна.

А коя е тази истина?

Днес в резултат на множество дългогодишни компрометирани политически решения, 62% от територията на доскорошната Морска градина, т.е. местността Салтанат, се предвижда да могат да бъдат застроени!

Как се случва това?

През 2011г. подведен от икономически интереси, експертен съвет към Министерство на културата очертава нови граници на Морска градина (т.нар. "историческо ядро"). Тези граници не отговарят на историческата действителност в парка! Те изключват от територията на Морската градинаместността Салтанат, която е неоспорима част от историята на поколения варненци. Доказателство за това са съществуващите в тази местност сгради, които са паметници на културата, а именно: Вила "Буров", Карин дом, Станчовата алея, датираща от началото на 20век, и сгради като ресторант "Хоризонт" и Делфинариума, които са емблематични за града и са също част от по-новата му история.

По силата на закона за реституцията, през изминалите 20 години преход, много от парцелите в м. Салтанат са били реституирани и съответно, са сменили собствениците си. Това служи за извинение на местните управници да я занемарят, да не предприемат никакви действия, които да осигурят нормалното й функциониране като парк, какъвто се явява м. Салтанат.

Тези решения създават днес огромно напрежение и тревога сред гражданите на Варна.

С изключването на м. Салтанат от "историческото ядро" на Морската градина, паркът реално се редуцира с 62%. Този факт буди недоумение и гняв сред варненци. Тази част от територията на Морската градина е безскрупулно заграбена, неподдържана и оставена на произвола. Истина, в която сам може да се уверите, ако се разходите в местността. Ще видите изсичането на дърветата, незаконните масивни огради и сгради. Това се е случвало с разрешителни за СМР на вече съществуващи постройки, както и разрешения за строителство на сгради за уж "обществено обслужване". След завършването им, те най-често се оказват жилищни кооперации, хотели и др.

Автомобили свободно се движат по алеите, паркират върху зелените площи и унищожават озеленяването в парка! Всичко това се случва поради умишлена липса на контрол от страна на Общинската и държавната администрации.

Ако разгледате предвидения Общ Устройствен План (ОУП), сам ще се уверите, че част от историята на хиляди българи се обрича на забвение. Според графичната му част, в м. Салтанат са предвидени нови 112дка, обозначени като ОЗ1 и ОК1, които макар и в зелен цвят, допускат високи параметри на застрояване, включително до 40% жилищно. Безвъзвратното унищожаване и застрояване на зелените площи превръща 62% от Морската ни градина в жилищен квартал! Нещо повече, цялото извършено през последните 23 години "законно" застрояване е некоректно отразено като зелена площ! Предвидени са и нови 3 булеварда за още повече автомобили в парка!

Именно заради това, се обръщаме директно към Вас, защото Вие се противопоставихте на заобикалянето на закона при т.нар. "заменки", Вие след изборите за кмет на гр. София през 2007 г, издадохте категорична забрана за издаване на заповеди за строителство върху зелени площи - независимо от това дали са включени официално в градоустройствения план на града или не. Разчитаме и сега именно на тази твърда Ваша позиция и на чувството Ви за отговорност към гражданите, с които Вие неведнъж сте печелили тяхното доверие.

Господин министър-председател, ние осъзнаваме неотложността от приемането на ОУП за гр. Варна, защото той би регламентирал развитието на града. Същевременно сме категорично против така обозначените зони, които заличават живата история на част от Морската ни градина като природен парк и ощетяват обществения интерес. Обвиняват ни в преднамерено осуетяване на приемането на настоящото предложение за ОУП с политическа цел, но това не отговаря на истината! Ние сме група граждани, които нямат никакви политически амбиции и нашите подбуди са ръководени единствено от родолюбие, чувство за граждански дълг и желание да съхраним и възстановим този уникален парк на града ни за бъдещите поколения.

Нашите основни искания са:

1. Тотална забрана за строителство на територията на Морската градина, включително и в м. Салтанат, както и обявяването й за паметник на архитектурното, парковото и ландшафтното изкуство;

2. Адекватна поддръжка на зелените площи;

3. Забрана за достъпа на МПС в парка;

4. Търсене на отговорност и санкции за извършените до момента закононарушения в територията на м.Салтанат.

Ние, гражданите на Варна, смятаме, че този проблем умишлено Ви се представя като незначителен от страна на местната власт, като по този начин се прикриват действително извършените нарушения.

Убедени във Вашата далновидност и чувствителност към проблемите на обикновените хора, такива, каквито сме и ние. Настояваме, вие, като министър-председател на Република България, да заемете ясна публична и гражданска позиция, която ще защити най-скъпото за варненци - Морската градина! Вярваме, че няма да сте поредният политик, който остава безучастен свидетел на разрухата на Варна. Вярваме, че като достоен държавник няма да го позволите!

Настояваме своевременно да обърнете внимание на нашия призив за съдействие, за да намерим адекватно решение на проблема с Морската градина, която е гордост не само за Варна, но и за цяла България. Съзнаваме, че този проблем е предизвикателство дори и за държавата като институция, но ние вярваме в справедливостта и във върховенството на гражданския интерес!

Очакваме съдействието Ви, заедно и цивилизовано да защитим правото си на по-добър живот! Помогнете ни да превъзмогнем корупцията, която прояжда местната администрация и пречи на инициирания от Вас стремеж за промяна към устойчиво развитие и просперитет на България, пишат в заключение на отвореното си писмо от гражданския инициативен комитет „Варна може да защити Морската си градина!"