Седем служители от Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП)-София град и дирекция „ОУИ" в София са в процедура за "дисциплинарно уволнение" за действия в нарушение на данъчното законодателство, неизпълнение на законови разпореждания на работодателя и на задължения, регламентирани във вътрешни правила на приходната администрация.

С постановление на Софийска градска прокуратура от 15.01.2007 г. бе разпоредено предприемане на действия по компетентност във връзка със съмнения за изпиране на пари.

По този повод министърът на финансите наложи запор върху банковата сметка на ЕТ „СИЛВЕСТЪР-МК-КРАСИМИР СТЕФАНОВ". В тази връзка ръководството на Националната агенция за приходите разпореди на компетентните длъжностни лица от ТД на НАП-София град, да предприемат спешни действия за налагане на обезпечителни мерки и дерегистрация по ЗДДС на ЕТ.

Успоредно с това, по случая беше извършена проверка от екип на Главна дирекция "Инспекторат по контрол и сигурност" на НАП, която констатира сериозни нарушения на длъжностни лица от двете дирекции.

Анализът на фактите и обстоятелствата, установени в хода на проверката, наложи предприемането на незабавни мерки от страна на ръководството на НАП за стартиране на процедура за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание на виновните длъжностни лица. Сред тях е директорът на дирекция "ОУИ" гр.София - Александър Свраков.

"Винаги съм заявявала, че ще бъда безкомпромисна спрямо всякакви нарушения, които уронват авторитета на приходната администрация и петнят името на всички ни. Още по-категорична съм сега, когато става въпрос за нарушения на хора на ръководни позиции и доказани професионалисти, които трябва да бъдат за пример. Недопустима е всякаква злоупотреба със служебно положение в нашата система, където трябва да има преди всичко висок морал и професионалната етика.", заяви по повод случая Мария Мургина, Изпълнителен директор на НАП (на снимката).

За случая ще бъде уведомена и Прокуратурата.