"Ей Ес Джи Кеймбридж България" ЕАД, гр.Костинброд, е фирмата, одобрена от Министерския съвет, за проучване на метални полезни изкопаеми в площта „Горни Лом", разположена на територията на община Чупрене, област Видин, и община Чипровци, област Монтана.

Площта е с размер 44,6 кв. км.

Дейностите по проекта ще бъдат извършвани в срок от три години, в съответствие с утвърдена работна програма и проект за изпълнение на търсещо-проучвателните работи и мероприятия по опазване на околната среда.

Проектният размер на инвестициите е 290 300 щатски долара, в това число и 8350 щатски долара за мероприятията по опазване на околната среда.

С друго решение Министерският съвет одобри "Билдинг Зах" ЕООД, гр.Айтос, за проучване на строителни материали в площта "Корията Руен", разположена на територията на община Руен, област Бургас.

Площта е с размер 18,8 кв. км. Разрешението се предоставя за срок от 1 година. Стойността на геоложките работи възлиза на 19 300 лв.