По време на среща с представители на медиите в града,  кметът на Троян инж. Дилян Енкин съобщи, че за четири години са подновени повече от 31 км. пътна и улична мрежа в община Троян като цялостната реконструкция възлиза на близо 6 млн. лв., съобщи Българска стопанска камара.

В отчета си пред представителите на троянските медии инж. Дилян Енкин обясни, че реконструирането и поддържането на пътната и уличната мрежа в община Троян са били един от основните приоритети в инвестиционната програма на общината за периода 2003-2007 г.

Той подчерта, че през изминалия период е обърнато особено внимание на тази част от пътната мрежа, която пряко влияе за благоприятното развитие на туризма в общината.

Кметът на Троян обясни още, че по отношение на четвъртокласната пътна мрежа приоритет е даден на пътищата в най-тежко състояние, водещи от града към села с туристически потенциал (пътя Орешак - Черни Осъм; пътя Старо Село - Голяма Желязна; за село Калейца; пътя Добродан - Врабево).

Инж. Енкин подчерта, че основната цел е да се създават все по-добър достъп и условия за живот в тези места, които в последните години са се превърнали от вилни зони в места за постоянно обитаване на голяма част от троянчани.

По отношение на уличната мрежа в населените места са реконструирани приоритетно районите, където има обекти за масови публични услуги - болници, училища, детски градини, автогара, туристически обекти, поясниха от БСК.