Внезапни ревизии на търговци с акцизни стоки предприеха Националната агенция по приходите (НАП) и агенция „Митници". Формалният повод са установените нарушения от 144 търговски дружества, които са нанесли щети за около 55 млн. лв. Все още не е установено дали търговците са създали организирани схеми за източване на ДДС или става дума за инцидентни данъчни нарушения. От НАП признават, че опитите за източване на ДДС зачестяват.

Затова първо се започва с инвентаризация на складовете на търговци на едро в цялата страна. До края на годината ще бъдат проучени много внимателно лизинговите дружества и фирмите, които продават строителни материали и бетон, защото в тези браншове рискът от злоупотреби с ДДС е много голям.

Откакто е въведен като косвен данък, ДДС е сред най-важните източници на приходи в бюджета на всяка държава. За пръв път данъкът се въвежда във Франция, годината е 1954, наименували са го Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA), а негов автор е икономистът Морис Лоре. По това време той е изпълнителен директор на френската данъчна администрация. И след 54 години ДДС е най- важният източник на приходи за Франция (средно около 45% от общите приходи).

В България ситуацията е същата. Последният бюлетин на Министерството на финансите за изпълнение на държавния бюджет до 31 август 2008 г. показва, че с най-голям относителен дял в данъчните приходи по републиканския бюджет е ДДС - 46.9% от всички приходи, като отчетените постъпления са в размер на 5 134,5 млн. лв., или 62.7 % от годишния разчет.

Високата събираемост приспива бдителността на контролните органи и позволява на изобретателните измамници да се развихрят. С конкретния пример от едно произволно избрано и достъпно за сътрудник на „Икономически живот" по наказателно от общ характер дело (НОХд/№ 681/2004 г. по описа на Софийския градски съд) не искаме да поощряваме измамите с ДДС, а да предупредим фирмите, които се занимават със законен бизнес, че може да попаднат в капана на недобросъвестни партньори.

Участието на фирмите фантоми във въртележката може да бъде разкрито най-лесно, когато се следят и съпоставят цените. Ако се предлага стока със значително занижени цени от пазарните, това трябва да е първият сигнал, че нещо не е наред. Измамниците разчитат на наивното поведение на търговците.

Последната дума на подсъдимите
Милена С.: "Моля да ме оправдаете, тъй като съм невинна. Имала съм право на данъчен кредит." В своя защита тя заявява, че от събраните по делото доказателства е видно, че данъчният инспектор Антон Ц. е предприел всички необходими действия за извършване на проверки за допуснати нарушения. Да, инспекторът си е свършил работата, съобразно изискванията на съответните нормативни документи.

Подсъдимите са го увещавали внимателно да прегледа всички данни в счетоводната документация на фирмата. Дори инспекторът е констатирал, че на ЕТ "Лимекс-Лиляна Георгиева" следва да се възстанови определена сума по ДДС. Но изплащането на данъчния кредит е било спряно, инспекторът е прекратил действията си, защото получил сигнал от... полицията. Последните думи на подсъдимата Милена С. са объркани, противоречиви, но тя моли почитаемия съд да прекрати делото срещу нея.

Мариана Д.: "Не се признавам за виновна в това, в което ме обвинява представителят на държавното обвинение... Вярвам в справедлива присъда."
Орлин Д. в нищо не се признава за виновен и моли да бъде оправдан.

Обвинението
През 1996 г. обвиняемите Мариана Д. и Орлин Д. регистрирали в СГС фирма "Мароник" ООД за търговска и консултантска дейност. Но целта на Мариана и Орлин не била да развиват такава дейност. Семейството решило чрез фирмата си "да извършват документни измами и по този начин неправомерно да получават данъчен кредит по ЗДДС", пише в обвинителния акт. И всъщност регистрацията на "Мароник" е първият пъзел от схемата за източване на ДДС.

В три тетрадки Орлин Д. подробно описва как една и съща стока да се префактурира от фирма-фантом до фирма-краен потребител. Написал и сведения за фирмите-фантоми. Мариана Д. дала конкретни указания за изготвянето на документите по предстоящата измама: за вида и количеството стоки; за тяхната единична цена; за продавачите и купувачите; за поредността на сделките.

За реализиране на схемата Мариана Д. предложила на Милена С., която работела в "Мароник", да открие фирма на името на своята майка. Лиляна Д., майка на Милена, се съгласила и на нейно име в СГС бил регистриран ЕТ "Лимекс". Лиляна Д. дала пълномощно на дъщеря си да я представлява пред държавни, общински, данъчни, административни, митнически и банкови органи във връзка с осъществяването на търговската дейност на ЕТ "Лимекс".

Първата група от сделки била за 4630 броя кондензатори и 630 броя резистори. ЕТ "Форум" продал стоката на ЕТ "Корал Сий". Той ги изтъргувал на ЕТ "Ст. Робинсън". Той пък ги продал на ЕТ "Рея". Последният купувач на стоките бил ЕТ "Лимекс". Стойността на ДДС по сделките с натрупване била 8528 лв. ЕТ "Лимекс" продала стоките на румънската фирма "Маквен Импорт Експорт" - Букурещ.

При втората група от сделки били "завъртени" 500 броя алармени системи и 4761 броя релета. Пак по същата схема. Стоките се препродавали от фирма на фирма, докато стигнат до ЕТ "Лимекс". В този случай стойността на ДДС с натрупване била 7988 лв. за алармите и 4663 лв. за релетата. Стоките отново заминали за Букурещ.

Последвали още две групи от такива сделки. При едната натрупаната стойност на ДДС достигнала 123 399 лв., а при другата - 178 327 лв. Стоките от последната група от сделки били изнесени от ЕТ "Лимекс" в гр. Пирот, Югославия, за фирма "Батком". В хода на разследването е установено още, че стоките, които са били експортирани за румънската фирма, след това са били изнесени повторно за югославската "Батком".

Износът в Румъния и в Югославия осъществил Йордан Х. със собствения си товарен автомобил. В обвинителния акт е записано, че стоките никога не били разтоварвани от колата и винаги били връщани в България.

За да получи данъчен кредит по всички тези сделки, Милена С. подала в данъчната служба "Възраждане" справка-декларация с искане за възстановяване на данъчен кредит по ДДС в размер на 301 716 лв. От така заявената сума за получаване, на Милена С. били изплатени 195 716 лв.

Свидетелите
Яна Т. регистрирала ЕТ "Джени" по предложение на Мариана Д. и Орлин Д. Те уверили свидетелката, че ще се занимават с управлението на нейната фирма. Яна Т. подписала документите по регистрацията на фирмата и декларациите до данъчната служба, за което получила 100 щ.д. от Мариана Д. Свидетелката не е подписвала никакви фактура за ЕТ "Джени".

Павел Г., на чието име е регистриран ЕТ "Паола Комерс", заявява, че никога не се е занимавал с търговия. Личните му документи били откраднати през 1995 г.Зарко К. обяснява, че през 1994 г. е загубил личния си паспорт и не е регистрирал ЕТ "Зарко". Роберто С. получил 60 лв. от Мариана Д. и Орлин Д. за "реализираните" през неговата фирма стоки.

Експертизите
В заключението на вещите лица по съдебно-счетоводната експертиза е записано, че в данъчните задължения на фирмите "Зарко", "Скарабей" и "Габи" липсват данни за осчетоводяване на стопанските операции, както и годишни данъчни декларации. Не са открити дневници за покупките и продажбите на тези търговци.

Графологична експертиза е установила, че подсъдимата Милена С. е изготвила фактури за сделки "по ползваната от нея схема" между четири фирми, като подписите не са на собствениците на тези фирми.

Присъдата
Въз основа на закона и данните по делото Милена С. е призната за виновна в това, че действайки като пълномощник на ЕТ "Лимекс", чрез използване на документи с невярно съдържание с цел да набави за себе си имотна облага, е направила опит да възбуди заблуждение в главен данъчен инспектор при ДС "Възраждане" Антон Ц., че е налице фактическо основание за възстановяване на ДДС на ЕТ "Лимекс", и с това да причини вреди на републиканския бюджет в размер на 301 716 лв. Милена С. е осъдена на три години лишаване от свобода. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила, т.е. присъдата на Милена С. е условна.

Мариана Д. е призната за виновна в това, че като помагач чрез съвети и разяснения умишлено е улеснила Милена С. да измами данъчните власти. Мариана Д. също е осъдена на три години лишаване от свобода условно. Орлин Д. е оправдан поради липса на достатъчно доказателства по делото.

Припомняме, че Наказателният кодекс предвижда затвор до 8 години за укриване на данъци в особено големи размери. Явно нанесените вреди от 301 716 лв. не попадат в категорията на особено големите размери. Въпрос на преценка, защото в края на декември 2007 г. руският гражданин Яхия Хашиев беше осъден от Апелативния съд във Варна и Върховният касационен съд потвърди 6-годишната присъда за данъчна измама в големи размери, извършена преди 10 години.

През юли 1997 г. чрез неистински документи Хашиев получил чрез ТУДА - Варна, от бюджета на държавата 349 198 лв. Варненските администрати определиха измамата като престъпление в големи размери и представляващо особено тежък случай.