Близо 2,7 млрд. евро за над 222 км дължина - това са проектните параметри на железопътна магистрала София - Видин, която до 2021 година трябва да свързва новия Дунав мост със столицата. Електрифицираната железопътна линия ще позволява скорост до 200 км/час, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура"(НКЖИ).

Товарните влакове ще се движат със скорост до 120 км/ч. Това ще направи пътя между двата града около 3 часа, или с около 2,2 часа по-малко от сегашните - пет часа и половина.

Железопътната високоскоростна магистрала е част от европейския коридор номер 4, свързващ страните от Централна Европа с Турция и Гърция. Коридорът е приоритетен за Европейския съюз и въпросните параметри на жп линията са зададени именно от него.
Това стана известно от общественото обсъждане на доклада по Оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС на проекта за модернизация на жп линията Видин - София, организирано тази седмица от НКЖИ.

Докладът по ОВОС е изготвен от над 20 независими експерти и вече е одобрен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

От предвидените за строежа 2 млрд. 680 млн. евро Европейският съюз ще покрие безвъзмездното само 58,5 на сто, а останалото, или над 1 млрд. евро, ще се плати от България. Причината е, че колкото по-печеливш е един проект, толкова по-малка е европейската субсидия.

Аргументите в случая идват от прогнозите за двойно увеличение на трафика по линията към 2020 г. Това прави София - Видин най-скъпата железопътна линия, която трябва да пресече Стара планина, и то на висока скорост.
Освен това логично е тя да предизвика и полемика в обществото, свързана от една страна с параметрите и ползите, а от друга, с въздействието й върху околната среда и населените места.

От НКЖИ обаче са категорични - "Не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда и здравето на хората, живеещи в районите около трасето на жп линията, тоест очаква се устойчиво развитие на района". Още повече, че линията ще открие много нови работни места.

Недоволни вероятно ще има особено във Враца, защото жп магистралата ще разсича целия град, опаковайки я с "Берлинска стена". 

Двата основни фактора за високата цена са: около 26 км от пътя са мостове, а 32 км - тунели. Повече от половината от цената се пада на отсечката, която минава през Стара планина. Тя няма да минава по пътя на старата линия през Искърското дефиле, защото острите завои по него не позволяват да се развие висока скорост и защото там се намират много от зоните по "Натура 2000".