Депутатите приеха на първо четене ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, предаде репортер на News.bg.

"Законът за акцизите и данъчните складове има за предмет три основни направления на промени.

Първото е свързано с концепцията за изграждане на единната акцизна информационна система, която допълнително ще даде възможност за контрол на търговията с горива в реално време, като ще обхване пълния поток на движение на горивата от данъчните складове до бензиностанциите и оттам през нивомерните системи и фискални системи, монтирани в бензиностанциите да се обхване цялото физическо движение на акцизната стока, като по този начин се гарантира на сто процента както събирането на акциза, така и на данък добавена стойност".

Това коментира в кулоарите на Народното събрание заместник финансовият министър Владислав Горанов. Той категорично отрече целта на закона да е закриване на малките бензиностанции.

"Когато в цената на горивото основната част е акциз и ДДС, ние трябва да гарантираме възможността да изплащаме пенсиите на българските граждани", подчерта Горанов.

Целта на закона, според него, е да се защити фиска. Заместник финансовият министър обясни, че системата трябва да заработи до края на годината. Изграждането на системата ще струва от порядъка на около 6 милиона лева, но търгът не е завършил, така че цената не е ясна, каза още Владислав Горанов.

Законът регламентира и задължението за свързване на т.нар. ведомствени бензиностанции с органите на НАП. Контролните органи на НАП години наред констатират изключително големи опити и реализирани злоупотреби при незаконна търговия с горива, която би трябвало по този начин, който е предложен, да бъде преустановена, смята Горанов.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове в по-голямата си част е изготвен във връзка с реализацията на концепцията за контрол на течните горива чрез изграждане на Информационна система на Агенция „Митници" и Информационна система за "Контрол на горивата" на Националната агенция за приходите (НАП).

Създаването на тези системи е продиктувано от необходимостта за подобряване на административния контрол и за въвеждане на облекчени процедури за икономическите оператори. Целта е да се разработи интегрирана информационна система, която д  а обхваща всички акцизни стоки, т.нар. Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС).

По този начин ще се автоматизира процесът по обмен на информация и контрол на цялостната верига при реализацията на акцизни стоки, както и обменът на информация по електронен път между двете приходни агенции. Също така ще се създаде реална възможност за обмен на данни между информационните системи на НАП и Агенция „Митници" за намаляване до минимум на риска от злоупотреби.

Въвеждането на постоянен контрол върху движението на акцизните стоки на територията на страната ще допринесе за решаването до голяма степен на проблема с установяване на реалните получатели на акцизните стоки и за осъществяването на по-качествен контрол върху документално отчетените и фактически реализираните количества акцизни стоки по цялата верига от търговците до крайния потребител.

Изграждането на информационна система между двете ведомства ще даде възможност за по-ефективно противодействие на евентуалното укриване на реализирани приходи и неизплащане на дължими публични държавни вземания (акциз, мита, ДДС и др.). Предложенията за промени в ЗАДС са свързани със създаването на възможност за данъчно задължените лица да подават по електронен път заявления, искания, уведомления, отчети за бандероли и др.

Въвежда се задължение за лицата да подават по електронен път акцизните данъчни документи, известията към тях и документите, свързани с доказване предназначението на акцизните продукти, за които се прилагат намалени акцизни ставки.