Производителят на спортни автомобили Ferrari заяви, че основните му печалби ще се повишат тази година, предава Reuters. Италианската компания отбеляза много силни финансови резултати през 2021 година с рекордни доставки от 11 155 автомобила.

Ferrari очаква печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) от 1,65-1,70 милиарда евро тази година, спрямо 1,53 милиарда евро през 2021 година.

Резултатът от миналата година беше в съответствие с прогнозата на компанията за около 1,52 милиарда евро печалба.

Ferrari представя хибрид за €269 000

Ferrari представя хибрид за €269 000

Производителят на суперлуксозни спортни автомобили влиза в електрическата ера

През 2019 година Ferrari продаде за първи път над 10 000 суперколи или по-точно - 10 131 автомобила с оперативен марж от 23,2 процента. Това означава, че автомобилния гигант е печелил по около 86 369 евро от всеки продаден автомобил.

По отношение на електрификацията, компанията обмисля възможността да започне производството на изцяло електрически превозни средства, като се очаква първият подобен автомобил да бъде представен през 2025 година.

Според автомобилни експерти, Ferrari постига впечатляващите си маржове чрез имплементиране на нови технологии, адаптиране към промените на пазара и маркетинг стратегиите си.