40 процента от българските компании имат песимистични очаквания относно българската икономика през 2023 гаденя. Почти 26 на сто смятат, че годината ще е по-добра, а за останалите, че няма да е по-различна от изминалата 2022-а.

Това показват данните от анкетно проучване на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), проведено в периода 1-19 декември сред 864 микро, малки, средни и големи компании.

Българският бизнес има спешна нужда от над 200 000 специалисти - ето какви

Българският бизнес има спешна нужда от над 200 000 специалисти - ето какви

През следващите 12 месеца

На фона на тези очаквания едва една трета от анкетираните са заявили, че планират да наемат нови хора. Най-висок е делът на предприятия, малко под 40%, които са посочили, че е възможно да се наложат съкращения на персонала.

Въпреки трудностите, които очакват, българските работодатели планират увеличение на заплатите. За 66 на сто от участвалите в проучването планират ръст на възнагражденията е с до 10%. По-сериозно увеличение на заплатите пък планират други 16 на сто.

Всеки 9 от 10 предприятия са раздали и коледни бонуси или "13-а заплата" на служителите си.

Въпреки серията от кризисни фактори, нуждата от работници и специалисти в подкрепа на българския бизнес не намалява. Това показаха данните от второто за миналата година година проучване на Агенция по заетостта за потребностите на работодателите от работна сила.

Проучването обхваща 378 675 активни предприятия в страната. Агенция по заетостта събира работодателските нагласи с активното съдействие на Комисиите по заетост към 28-те Областни съвета за развитие.

Тази година бизнесът ще има нужда от 205 548 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления. Това е с 6,1% повече или с близо 12 000 повече спрямо предходната година.

45 820 са фирмите, които заявяват, че ще търсят нов персонал през следващата година. В сравнение с допитването през септември - октомври 2021 г. техният брой е намалял с 1 136 или с 2,8%.