tbi bank обяви днес, че прави еврото по-достъпно за българите като става първата банка, която се отказва да печели от курс купува/продава при обмен на лева в евро и вместо това предлага официалния курс на БНБ - около 9 месеца преди планираното приемане на еврото. Клиентите на банката могат да се възползват от тази услуга в tbi bank app, напълно дигитално във всяка част от деня.

Ако до сега за всеки 1 000 лв. обменени в евро българите губят по около 6 лв.[1] от обменния курс, сега с tbi те ще могат да спестят този разход. Гледайки по-голямата картина, според скорошни данни, България губи около 500 милиона лева[2] годишно от превалутиране.

Решението на банката се базира на силната ѝ вяра в готовността на България да се присъедини към Еврозоната и желание да подкрепи българите в преходния период. Поради тази причина, като част от визията си за ежедневно банкиране без такси, tbi bank премахна още един разход, осигурявайки още повече добавена стойност и удобство на клиентите си.

Снимка 661638

Източник: tbi bank

"Знаем, че темата за присъединяването към Еврозоната предизвиква редица дискусии, както и притеснения у българите. Поради тази причина искаме да им дадем спокойствие като предоставим най-справедливото предложение за обмяна на техните пари и да им позволим да се възползват от предимствата на еврото от сега без допълнителни разходи", сподели Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

Заедно с възможността за обмяна на лева в евро по фиксинга на БНБ, пакетът от услуги за ежедневно банкиране на tbi bank осигурява и много допълнителни предимства като разплащателна сметка без месечна такса, безплатни незабавни преводи в лева и евро, комунални плащания без такса, възможност за разделяне на плащанията на покупки на части без лихва, както и едни от най-добрите лихви по депозити (достигащи до 3,2%).

[1] Според данни от петте най-големи банки в България към 18.04.2024 г.

[2] Според публично споделени данни от Асен Василев, бивш министър на финансите