През 2017 г. едно от всеки пет предприятия в ЕС осъществява продажби чрез компютърни мрежи като интернет или други форми на електронен обмен на данни. Тези електронни продажби възлизат на 17% от общия оборот. В рамките на електронните продажби 7% от общия оборот са от продажби в интернет, пише Евростат.

Повечето от тези уеб продажби бяха направени чрез собствени уебсайтове или приложения на предприятията (6% от общия оборот), а останалите уеб продажби (1% от общия оборот) бяха чрез пазари за електронна търговия, достъпни на външни сайтове или приложения.

Сред държавите членки на ЕС най-високият процент на оборот, реализиран чрез продажби в интернет, е бил в Белгия и Ирландия (и двете по 15%).

Страните с най-нисък дял от общия оборот от продажби по интернет са България и Словения (и в двете по 2%).

Ирландия има най-висок дял на уеб продажбите чрез пазари за електронна търговия (3%).

Интернет продажби през онлайн електронни платформи или собствени уебсайтове и мобилни приложения

Снимка 409201

Представените данни са на база резултатите от годишното изследване "Използване на ИКТ и електронна търговия в предприятията" , което обхваща предприятия с най-малко 10 заети лица.