Според официалните данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA), през изминалата година се наблюдава ръст в бизнеса с търговски превозни средства: леко-, средно и тежкотоварни, и автобуси.

Продажбите са се повишили с 3.2% до ниво от 2 403 414 машини. Подобрението за 2017 е факт въпреки пониженото търсене през последния месец на годината, когато реализацията се е свила с 3.5% до 205 949 единици. 

За изминалата година, от ACEA отчитат ръст в регистрациите на нови търговски автомобили на три от петте основните европейски пазара - Испания (+13.5%), Франция (+6.9%) и Германия (+3.3%). В Италия и Великобритания се наблюдават понижения от съответно 2.3% и 4.4%.

Основната част на ново-регистрираните търговски превозни средства през изминалата година са били представители на лекотоварните автомобили до 3.5 тона. Тяхното търсене през 2017 е достигнало ниво от 1 995 797 единици или 3.9% повече в сравнение с предходната година.

В България не са се продавали толкова много коли от кризата насам

В България не са се продавали толкова много коли от кризата насам

В целия ЕС се отчита резултат, невиждан от 2007 г.

Данните на ACEA за България, в които са включени само лекотоварните автомобили до 3.5 тона, сочат, че през изминалата година в страната ни са били регистрирани 5973 такива превозни средства. Това представлява подобрение от 22,1% спрямо 2016 година и е най-доброто процентно увеличение в целия Европейски съюз, отбелязва auto-press.net.

Продажбите на нови търговски превозни средства в България през декември миналата година пък са се увеличили с 36.7% до 600 единици.

Снимка 336219

Източник: ACEA