"Български пощи" не само не предоставя конкурентна услуга, а всъщност отчита загуби и губи пазарен дял от година на година.

Докато пазарът на пощенски и куриерски услуги расте от 571 млн. лева през 2018 г. до общо 678 млн. лева през 2020 г., "Български пощи" реализира загуба за 2021 г. от 13 млн. лева по предварителни данни и прогресивно губи пазарен дял, който през 2020 г. е само 7,5%. Това става ясно от писмен отговор на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова на запитване на двама депутати.

Визията за "Български пощи" е превръщането й в "едно гише", като по този начин се предлагат административни услуги в клоновете на дружеството. Целта е жители на по-малки градове и села да няма нужда да пътуват до областен център.

Според проектобюджета, гласуван на първо четене в парламента, за "Български пощи" са предвидени почти 90 млн. лева през 2022 година.

Стратегическата цел на политиката в областта на пощите е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор, "чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания".

Държавната политика в областта на пощите за периода 2022-2024 г. е насочена към изпълнението на няколко приоритети, между които е осигуряване предоставянето на универсалната пощенска услуга и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги и силно разрастване на ползването на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги.

Обръща се специално внимание на защитата на правата на потребителите, като в тази връзка ще има оптимизация в съответствие с норматив за гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа.

Предвижда се също ребрандиране и ремонт на пощенски станции, подмяна на остаряла техника, въвеждане на електронна система за разплащане с клиенти.

"Български пощи" могат да започнат да предлагат застрахователни и финансови услуги

"Български пощи" могат да започнат да предлагат застрахователни и финансови услуги

Дружеството има капацитета да развива и други услуги с повече добавена стойност според Росен Желязков