Износът на пшеница от България отчита леко раздвижване в последните дни на декември 2018 година. Само през втората половина на месеца през пристанище Варна са транспортирани близо 100 хиляди тона зърно.

За двете последни седмици на м.г. са експортирани 77,9 хил. тона, което обаче е с 15,6% под нивото, регистирано през същото време на 2017 г., показва статистиката на Министерството на земеделието, храните и горите.

От началото на юли 2018 година до 6 януари 2019 г. общо от страната са изнесени 1 192,5 хил. тона пшеница. За същия период на 2017-2018 г. експортираните количества са надхвърляли 1,4 мл. тона, коментира sinor.bg.

Намаление се отчита и в износа на ечемик и рапица, което на годишна база е съответно със 72,7% по-малко и с 21,7% по-малко.

С по-слаби темпове върви износът и при пролетните култури, като царевицата е по-търсена от слънчогледа.

Общо за периода от началото на септември 2018 г. до 6 януари 2019 г., експортът на царевица и слънчоглед през пристанище Варна изостава респективно с 22,8% и с 39,5% спрямо същия период на предходната маркетингова година.

За последните три седмици през порта са изнесени 28,3 хил. тона слънчоглед, докато експортът на царевица е в застой, отчитат от аграрното министерство.