Веригата за бързооборотни стоки "Билла" са намалили с 15% парниковите емисии, благодарение на оптимизираното потребление на горива. Това съобщи по време на пресконференция днес Бойко Сачански, управител на "Билла България". Една от основните причини затова е, че компанията вече използва природна газ вместо дизелово гориво.

Компанията представи днес своя първи доклад за корпоративна социална отговорност. Той е първият подобен доклад на REWE Group сред държавите от Централна и Източна Европа. Документът от 64 страници синтезира данни от периода 1 януари 2010 г. – 31 декември 2014 г. и показва разрастващия се процес на устойчивост, който се развива в нова стратегия с редица дългосрочни устойчиви активности на компанията.

Освен да спестяват от парникови газове, от "Билла България" посочват и че инвестират много в своите служители, които след това напускат, тъй като са обучени на много добро ниво и конкуренти от други браншове ги взимат готови и подготвени от школата на Билла.

Досега са били обучени 270 служителите за пекари, което означава, че всички хлябове и закуски в магазините на веригата са приготвени от сертифицирани кадри, запознати със спецификата на приготвяне на хлебните изделия.

„Ние вярваме, че в дългосрочен план на пазара могат да оцелеят само онези компании, които спестяват ресурси, смятат служителите си за най-важния капитал, отнасят се към тях с уважение и изграждат доверие със своите партньори. Това са всъщност онези компании, които допринасят за развитието на обществото“, коментира Бойко Сачански.

Пълният CSR доклад на "Билла България" можете да прочетете тук.