Правителството одобри на днешното си заседание финансова помощ в размер до 60 млн. лева, като мярка за подпомагане на въздушните превозвачи за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Средствата са одобрени като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г., съгласно Закона за държавния бюджет, се казва в решението на правителството.

Средствата се предоставят на авиопревозвачите за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, текущо дължими към 31 декември 2019 г. - в размер на не повече от 20% от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 година.

Освен това, Министерският съвет одобри и допълнителен трансфер в размер на почти 2,67 млн. лева по бюджета на община Русе, като средствата са предназначени за довършване на дейностите по възстановяване на инфраструктурата на летище Русе и осигуряване на неговата експлоатационна годност.

С посочените средствата ще се осигури изпълнение на техническите изисквания, което ще позволи възстановяване на полетите от летище Русе още в началото на 2022 година.

Летище Русе има стратегическо значение и значителен потенциал за растеж, като неговото възстановяване ще окаже съществено положително въздействие върху икономическото развитите на целия регион.

Ново начало за Летище Русе

Ново начало за Летище Русе

Летище Русе ще заработи отново като общинско. Местният парламент гласува да се назначат първите 4 щатни служители на аеропорта.

Стратегическото местоположение на аеропорта дава възможност за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен транспорт, което е основен приоритет в политиката на правителството в този сектор, се казва още в решението на Министерски съвет.