Германският туроператор TUI AG, който е най-големият в Европа, завърши финансовата 2023 година с нетна печалба, макар и показателят да не отговори напълно на предварителните очаквания.

Както се съобщава в годишния отчет на компанията, нетната печалба за фискалната година, която приключи на 30 септември, възлиза на 305,8 милиона евро - в сравнение със загуба от 277,3 милиона евро година по-рано.

При това основната печалба преди лихви и данъци (EBIT) е нараснала над два пъти, до 977,2 милиона евро, от 408,7 милиона евро. Приходите на германския туроператор са нараснали с 24,9% на годишна база, до 20,67 млрд. евро.

Осреднената прогноза на експертите, анкетирани от FactSet, беше за годишна нетна печалба на TUI от 340,6 милиона евро, основна EBIT от 1,01 милиарда евро и приходи от 20,39 милиарда евро.

Амбициите на TUI са да увеличи приходите си най-малко с 10% през фискалната 2024 г., а показателя EBIT - с поне 25%.

Освен това, компанията обмисля варианта за напускане на Лондонската фондова борса (LSE) през следващата година. Въпросът за делистване от LSE може да бъде включен в дневния ред на годишното събрание на акционерите на TUI, което ще се проведе на 13 февруари 2024 година.

TUI очаква подемът в туризма да продължи

Най-големият туроператор в света очаква подемът в туризма да продължи

По данни на TUI резервациите са на 90% от нивото през лятото на 2019-а