Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май се понижава с 6% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 503.5 хиляди. Регистрирано е намаление с 6.6% при българите и с 5.3% при чужденците, показват данните на Националния статистически институт.

Българските граждани, нощували в хотелите и другите места за настаняване през месеца са 273.6 хил., като те са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 229.9 хил., като 75.9% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата е 21.1%, като показателят намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с май 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 26.3%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 17.7%, и с 1 и 2 звезди - 14.3%.

Приходите от нощувки достигат 61.5 млн. лв., или с 2.8% повече в сравнение с май 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани - с 4.8%, докато тези от български граждани намаляват с 1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май е 1 310 хил., или с 3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 4.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.5% от нощувките на чужди граждани и 31.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 34.0%.

През май 2017 г. в страната са функционирали 2 240 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 103.6 хил., а на леглата - 228.2 хиляди. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.5%, а на леглата в тях - с 2.8%.