Приходите от нощувки през декември 2016 г. достигат 41,6 млн. лв., или с 147% повече в сравнение със същия месец на миналата година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 19.8%, така и от български - с 11.6%, показват данните на Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 23.3%, като се увеличава с 2.5 процентни пункта в сравнение с декември 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 32%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 21.9%, и с 1 и 2 звезди - 15.9%.

Броят на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември е 808.2 хил., или с 13.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 16.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Пренощувалите лица през декември се увеличават с 11.6% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 419 хиляди души. От всички пренощували 74.9% са българи, като по-голямата част от тях (60%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 105 хил., като 69.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

През декември 2016 г. в страната са функционирали 1 938 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.4 хил., а на леглата - 116.7 хиляди. В сравнение с декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, докато леглата в тях нарастват с 1.6%.