Считано от 1 август 2022 г. с Решение на УС на Банката, Интернешънъл Асет Банк АД премахна такса съхранение на парични средства по сметки в лева и евро за клиенти юридически лица.

Промяната се отнася както за новите, така и за съществуващите бизнес клиенти на Банката.

Надяваме се, че премахване на такса съхранение за бизнес клиенти на Банката ще допринесе за още по-добри взаимоотношения с нашите клиенти и ще им даде възможност за по-лесно и удобно управление на средствата. Клиентите ни ще се възползват от новите условия, без да се налага допълнително да посещават нашите офиси.

По отношение на физически лица Банката запазва Тарифата си и продължава да не прилага такса съхранение на парични средства за индивидуални клиенти.

От екипа на Интернешънъл Асет Банк