Износът на швейцарски часовници през юни 2021 г. е нараснал с 12,5% в сравнение с предпандемичното ниво от юни 2019 г. и възлиза на 1,963 милиарда швейцарски франка, показват данните на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия.

В сравнение с пандемията през юни миналата година износът се е увеличил със 71%, а през май - резултатът е скочил 2,7 пъти. През април спрямо април 2020 г. ръстът е 5,5 пъти, през март - 37,2%. Преди това износът на часовници намалява в годишно сравнение за 13 последователни месеца. През юни 2020 г. цифрата е спаднала с 35,1%.

Доставките на ръчни часовници, които представляват по-голямата част от износа, са се увеличили с 13,4% през юни в сравнение с юни 2019 г. до 1,871 млрд. франка.

Износът на швейцарски часовници за САЩ се е увеличил с 35,4% спрямо юни 2019 г., до 275,5 милиона франка, за Китай - с 12,6%, до 246,4 милиона, за Хонконг - с 5,2%, до 208,6 милиона франка, Сингапур - с 15,1 %, 112,4 млн.

В същото време износът за Япония е намалял с 11%, до 120,3 млн франка., за Обединеното кралство - с 5,4%, до 117,4 млн. франка.

Шест държави през юни заемат 55% от международния пазар за швейцарските часовници. Като цяло доставките на часовници до тези 6 държави са нараснали с 22% на годишна база.

През първата половина на годината износът на часовници от Швейцария е намалял с 0,5% в сравнение с предкризисните януари-юни 2019 г. - до 10,676 милиарда швейцарски франка. На годишна база - спрямо първото шестмесечие на 2020 г., ръстът е 55%.

Търговският излишък на Швейцария през юни 2021 г. е бил 4,3 милиарда швейцарски франка срещу 4,2 милиарда франка през май, според митническите данни.

В номинално изражение износът през юни е намалял с 2,7% в сравнение с предходния месец и е в размер на 20,237 млрд. франка, вносът се понижил с 3,8% до 15,923 млрд. франка. Износът от Швейцария в реално изражение през миналия месец е намалял с 3%, вносът - с 2,7%.