Софийските централи хали може да имат нов облик догодина. Германската верига магазини Kaufland представи нов идеен проект за нейната промяна по време на пресконференция днес. Очакванията са той да бъде реализиран 6-7 месеца след получаването на одобрение от административните власти в страната. Така, най-вероятно през 2022 година сградата ще има нов (вътрешен) вид.

Вътрешен, защото нито по фасадата, нито по околното пространство ще бъдат правени сериозни промени. Единствените планирани промени е промяната на броя паркоместа, които ще бъдат увеличени от досегашните 65-66 на 76-78 броя чрез усвояване на пространството на рампата. Отвътре обаче пространството ще бъде напълно променено и адаптирано към съвременния начин на пазаруване.

Снимка 549953

Източник: Kaufland

По надлъжната ос на централния вход е предвидена главна търговска част с разположени от двете й страни щандове за търговия, което създава усещането за покрит градски пазар с главни и второстепенни търговски улици.

На второто ниво над технологичните помещения е обособена зона за отдих с кътове за храна и напитки, характерни за такъв тип сгради в цяла Европа. Терасата ще бъде визуално отделена от стените на сградата чрез стъклен под. На подходящо място ще бъде позициониран в стъклена кутия и часовниковият механизъм от западната кула, съхранен до наши дни.

Достъпът до сутерена ще се осъществява посредством два единични травелатора, разположени успоредно на главната търговска улица. В сутерена, както и на основния етаж и на терасата, са предвидени са предвидени площи за помещения на отделни търговски обекти на независими търговци. Планирано е делът на тяхното пространствено присъствие в общата площ на магазина да е по-голям, отколкото във всеки друг търговски обект на инвеститора.

Снимка 549952

Източник: Kaufland

В сутерена зоната на археологическите останки и крепостната стена се предвижда да бъде оформена като "Интерактивна зона за археология и история", която с подходящо оформление на интериора да предостави възможност на посетителите да се запознаят с историята както на самата сграда, така и на античността, исторически напластена през различните епохи в централната градска част на София. Предвижда се интерактивна зона за деца, книжарница, изложбена част.

Проектът планира и визуално възстановяване на всички входове, като три от тях ще бъдат отворени: централен вход за посетители от бул. " Мария Луиза", страничен вход за посетители откъм паркинга към ул. "Пиротска" и вход за зареждане откъм ул. "Георг Вашингтон". Визуално се възстановява оригиналната фасада на зазидания в момента вход откъм ул. "Екзарх Йосиф".

Снимка 549954

Източник: Kaufland

Общата инвестиция в проекта е в размер на 50 милиона лева, а в новия обект се очаква да бъдат открити 100 работни места.