Комисията за финансов надзор (КФН) отписа две публично търгувани дружества от борсата. Решението е било взето на 23 август т.г., става ясно от страницата на регулатора.

Двете компании са "Метрон" АД с основна дейност производство на кухненски мебели и "Еко инвест Холдинг" АД - инвестиционен фонд.

Решенето за "Метрон" е предшестване от търгово предложение от страна на изпълнителния директор Маркар Ширинян за изкупуване на акциите на останалите акционери в дружеството. Той притежаваше 70.48% от компанията към януари месец тази година, когато бе отправено предложението. В началото на годината бе сключено споразумение между него и Ставрос Тулимис и Маринос Азас, които притежават по 10% дял.

Предложената цена по търговото предложение бе в размер на 6.50 лева на акция. Не се предвижда прекратяване или промяна на дейността на дружеството.

Същата е причината за отписването на "Еко Инвест Холдинг" АД. Мажоритарният собственик Олег Прокопиев изкупи оставащите 8.3% от капитала на цена по 2 лева за акция. Намерението на търговия предложител е да запази дейността на дружеството без съществени промени и да оптимизира приходите и разходите на компанията чрез реализиране на нови договори.

От заседанието на КФН става ясно още, че инвестиционното дружество "Сила Холдинг" АД ще проведе първично публично предлагане на емисия в размер на 18 000 000 броя акции с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 2 лева всяка в резултат на увеличаване на капитала.