Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на "Застрахователна компания Олимпик" АД и й забрани да сключва договори с нови клиенти. Кипърското дружество, което има свой клон у нас от 2009 г., ще може да изпълнява само вече сключени договори, да урежда висящи претенции, да събира дължимите премии и др.

Компанията е поставена под специален надзор, като действията й ще бъдат съблюдавани от специален администратор - "Мазарс ООД", отговарящ за цялостната й дейност, включително тази в България.

Съгласно европейското законодателство КФН налага на "Олимпик" принудителна забрана за сключване на всякакви нови застраховки или презастраховки. Компанията няма право да удължава срока на вече сключени договори, нито да разширява покритието по тях.

На кипърското дружество е наложена и забрана свободното разпореждане с активи на клона на територията на България.

От "Олимпик" разпространиха официална позиция Публикуваме я без редакторска намеса:

Решението взето от Министерството на финансите, Надзорен орган върху застраховането на Република Кипър, е вследствие на недостатъчна от информация по подадения от одитна фирма отчет на компанията, в частта за гарантиране на капиталовите възможности, въпреки предоставените доказателства от страна на "Олимпик", че активите са обезпечени.

Надзорният орган е предоставил на "Олимпик" специален лиценз, който включва възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, изплащане на полици към клиенти - уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии, както и да удовлетворява други задължения, в съответствие със закона на Република Кипър. Прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор - "Мазарс ООД" (Mazars Limited), независима страна, която гарантира изпълнението на лиценза и на която "Олимпик" сътрудничи напълно.

Застрахователна компания "Олимпик" ще се възползва от законовата възможност независим одитор да извърши допълнителен отчет по недостатъчната информация от предишния, с който да се потвърди доказано съществуващия актив на компанията.

Процедурата е стандартна за Република Кипър и не е равнозначна на окончателно отнемане на лиценза на компанията. Специалният лиценз дава възможност, в рамките на месец (до 08.06.2018г.), "Олимпик" да използва втори одитор да допълни информация, която не е била предоставена от първия, като по този начин да се гарантира дългосрочната сигурност на компанията и предоставяните от нея полици.

Застрахователна компания "Олимпик" е сред лидерите на българския пазар и е горда с липсата на задължения, актове и забавени плащания. Компанията ще предоставя допълнителна информация за развитието на процедурата в Република Кипър и ще продължи да гарантира сигурността на своите клиенти и техните полици.