Специализираната база за подготовка за повторна употреба и рециклиране на матраци, и генериране на вторичен продукт заработи в село Петърч, община Костинброд.

Представителите на фирма "Биoĸoм" EOOД представиха технологиите и процесът по рециклиране, както и нови продукти за индустрията от рециклиран полиуретан, осъществени по проект "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци", по който "Биoĸoм" EOOД е бенефициент.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

"Радвам се, че още един проект с европейско финансиране ще се развива на територията на община Костинброд. Още една дейност по пътя ни към чиста и екологична община! Казвам още една, защото на територията на община Костинброд се намира едно от най-големите и развити ДЕПА за битови отпадъци", коментира кметът на Община Костинброд Трайко Младенов, цитиран от Националното сдружение на общините.

Около 8 750 тона матраци /350 000 матрака/ запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно, като разграждането им в природата може да отнеме до 600 години. Според проучвания, само в Югозападна България около 126 000 матрака биват генерирани като отпадък всяка година.

Снимка 630203

Източник: Национално сдружение на общините в Република България

Част от тях могат да бъдат повторно използвани след специални процедури по изпиране и дезинфекция, а тези, които не отговарят на стандартите - да бъдат рециклирани и от тях да се създадат вторични продукти. Ефектът от реализирането на проекта е многопосочен. Той ще доведе до подобряване опазването на околната среда и ще подпомогне общините, като ще освободи място в регионалните депа за отпадъци. Освен това ще има и социален ефект, тъй като цената на годните за повторно използване матраци ще бъде около 10 пъти по-ниска от цената на новите.

Бенефициентът по проекта ще събира матраците от специално създадени пунктове и ще ги преработва на площадка в с. Петърч, община Костинброд. Обхватът на дейностите по проекта е Югозападна България.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, BILLA България.