Вчера Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува редовния си месечен доклад за състоянието на световния зърнен баланс с актуализирана прогноза за 2016/17 година. 

Важна за пазара новина е поредното  влошаване на оценката за реколтата от в Европейския съюз. Този път прогнозната летва е свалена с 2,2 млн. тона – до 145,3 млн.т, а това е с  10 на сто (14,7 млн.т) по-малко, в сравнение с предходната 2015/16 година.

Според оповестените данни  добивът във Франция спада с 28 на сто в сравнение с предходния сезон, а във Великобритания и Германия намалението е с 11% и 8% съответно.

Важно е са се отбележи, че сривът на производството в ЕС се дължи само на климатичния фактор, тъй като засетите площи за реколта 2016 г. са били разширени до рекордните 26,9 млн. хектара. В същото време според актуализираната оценка, средният добив от пшеница от хектар в ЕС през 2016 г. възлиза на 3,59 тона, което е с 9,7 на сто по-малко в сравнение с 2015/16 г.

Драстичният спад в европейското производство се дължи преди всичко на компрометираната от поройните дъждове слаба френска реколта.  За последното влошаване на прогнозните данни основен принос обаче има Германия, където прибирането на новата житна реколта беше възпрепятствано от обилните дъждове, пише SINOR.bg. 

В новата редакция на баланса производството на пшеница в Германия през 2016/17 г. вече се оценява на  25,5 млн.т, с 1,2 млн.т по-малко от прогнозираното само преди един месец и с 2,1 млн.т по-малко в сравнение с предходния сезон.

Оценката за добива от пшеница в Дания е коригирана надолу с 0,4 млн.т.  С  0,3 млн. т спрямо данните от  предходния месец е редуцирана прогнозата за Франция, а за Великобритания, Белгия и Дания намалението  е с  по 200 хил. тона.