Финансовите критерии за определяне дали едно предприятие е микро, малко, средно или голямо ще бъдат завишени с 25%. Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, качени на сайта на МФ за обществено обсъждане и цитирани от "СЕГА".

Предприятията се категоризират като "микро", "малки", "средни" и "големи", според това кои два от три критерия за размер изпълняват. Два от тях са финансови - балансова стойност на активите и нетни приходи от продажби, а третият е средният брой служители.

Заради инфлацията МФ преценява, че размерът на финансовите показатели трябва да бъде завишен с 25%, докато показателят за брой служители остава непроменен.

"Европейска борса" обезкървява българските предприятия

"Европейска борса" обезкървява българските предприятия

Социалното министерство подготвя мерки, които да пресекат порочната практика

Така например за микро предприятията таванът на балансовата стойност на активите се вдига от 700 хил. на 900 хил. лв., а на нетните приходи от продажби - от 1.4 млн. на 1.8 млн. лв.

Снимка 496851

Източник: БГНЕС

За малките предприятия увеличението на тавана на балансовата стойност на активите се повишава от 8 на 10 млн. лв., а на приходите - от 16 на 20 млн. лв.

За средните предприятия критерият за балансова стойност на активите се предлага да е до 50 млн. лв. при сегашни 38 млн., а за приходи - до 100 млн. лв. вместо сегашните 76 млн. лв. Над тези финансови показатели се категоризират големите предприятия.

Новите, по-високи стойности на финансовите показателит при категоризиране на фирмите според размера им ще се прилагат от отчетната 2024 година. Целта е малките фирми да запазят режима на по-облекчена счетоводна отчетност и да не попаднат под задължението да публикуват и докладват информация, изисквана от по-големите дружества, посочват от финансовото министерство.

Облекчения за малкия бизнес, допълнителни разходи за големия

От МФ са изчислили, че около 3 700 малки фирми ще се прекатегоризират като микро, а 350 средни фирми - като малки. Това от своя страна ще доведе до облекчаване на финансовата им отчетност.

На този фон за някои фирми се очертават допълнителни административни тежести и по-големи разходи за счетоводство и одитиране. Всички фирми (без микро предприятията), чиито акции се търгуват на борси в ЕС, се задължават да публикуват и нефинансова информация наред с текущото счетоводно отчитане и съставянето на финансовите отчети и докладите за дейността си.

Това е изискване на евродирективата за устойчиво развитие, според която публичните предприятия трябва да представят допълнителна информация, свързана с ангажиментите им за опазване на околната среда, социалните права и правата на човека, както и управленските въпроси.

5 български компании сред най-бързо развиващите се в Европа

5 български компании сред най-бързо развиващите се в Европа

В тазгодишната класация на Financial Times и Statista