През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за страни извън ЕС намалява с 22.9% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 10 167.6 млн. лева, показват данните на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.7% от износа за трети страни.

Само за август износът на стоки от България за трети страни намалява с 21% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 312.6 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през  януари - август се увеличава с 4.6% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 14 622.5 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През август вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 000.6 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - август е отрицателно и е в размер на 4 454.9 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - август 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 35 078.4 млн. лв., което е с 1.5% по-малко в сравнение със същия период на 2017 година.

Само за август общият износ на стоки възлиза на 4 613 млн. лв. и нараства с 0.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август общо в страната са внесени стоки на стойност 40 993.4 млн. лв., или със 7.2% повече спрямо същия период на 2017 година.

През август 2018 г. общият внос на стоки намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно за периода януари - август и е на стойност 5 915 млн. лева.