Обединена българска банка подписа на 2 октомври с КЦМ договор за инвестиционно финансиране по проект "Технологично интегриране на КЦМ". Заемът от ОББ е част от инвестиционния портфейл, необходим за финансирането на новия мащабен проект на компанията. Общият размер на финансирането за проекта е 130 млн. евро, като участието на ОББ в него е в размер на 20 мл. евро. Останалата част от проекта ще бъде финансирана от Европейска инвестиционна банка и още две търговски банки.

Проектът "Технологично интегриране на КЦМ" се развива на базата на утвърдените технологични процеси за производство на Олово и Цинк, прилагайки принципите на кръговата икономика, залегнали като основа за бъдещото развитие на ЕС. Очакванията са да бъде постигнато значително увеличение на приходите на компанията, като до 35% от произвежданите метали ще бъдат реализирани от рециклиране.

Междувременно ОББ подписа с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия договор, който позволява на банката да удвои обема на гаранционното споразумение, което вече има с двете институции. Според официалното съобщение на ОББ разширеният обем на гаранциите, които ОББ ще може да молва по заеми за малки, микро и средни фирми, ще позволи тези гаранции да обхванат обхванат нови кредити за 400 млн. евро

Кредитните гаранции се предоставят по Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME), стартирана от Европейската комисия за подобряване на достъпа на МСП до финансови средства.

Със споразумението общата сума на гарантираните по COSME кредити, налични за малки, микро и средни фирми и финансирани от ОББ, достига до 768 милиона евро (1.5 млрд. лева). То също така въвежда и две нови гаранционни инициативи по COSME-механизма за гарантиране на заеми в България: "COSME COVID-19" и "COSME Дигитализация", създадени да подкрепят малкия и среден бизнес във възстановяването от коронавируса и в дигитализацията на тяхната бизнес дейност.

Български МСП ще могат да кандидатстват и да се възползват от кредити с COSME гаранции в ОББ до 30 септември 2023 г.

Според Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България, към този момент ОББ е подкрепила над 4000 кредита по програма COSME с общ размер от над 800 млн. лв. "Новото споразумение, което позволява на банката да достигне портфейл от над 1.5 млрд. лв. по програмата, както и да подкрепи нов сегмент компании, е естествено продължение на успешното сътрудничество на ОББ с ЕИФ в подкрепа развитието, увеличаването на капацитета и подобрението на процесите в малкия и среден български бизнес.", смята Андронов