Въз основа на Заповед на изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД (дружество изцяло собственост на АЕЦ "Козлодуй"), комисия извърши преквалификация на кандидатите заявили интерес в рамките на процедурата за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй. Това се казва в съобщение на АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.

На 2 февруари 2024 г. беше съобщено, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в изпълнение на решение на Народнотосъбрание от 18.12.2023 г. Крайният срок за кандидатстване беше до 2 февруари 2024 г. в 17 часа.

Изискванията към кандидатите са да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите, проявили интерес към проекта, следва да могат да докажат поне 6 млрд. долара оборот и печалба за петгодишния период от 2018 до 2022 г.

Днес беше съобщено, че комисията е разгледала документите на кандидатите за участие в процедурата, които са пет, а именно: Fluor B.V., Bechtel Nuclear Power Company Limited, Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd., консорциум с лидер China National Nuclear Corporation Overseas Ltd. и партньор China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd., както и China Energy Engineering Corporation Limited.

Комисията е извършила проверка по отношение на всеки кандидат за наличие на изискуем:

инженерно-технически и строителен опит и експертиза;

икономически и финансов капацитет;

всички изискуеми документи подадени, оформени и попълнени, съгласно изискванията посочени в Обява за изразяване на интерес.

Така в крайна сметка комисията е предложила за т.нар. кратка листа на потенциални строителни фирми (кандидати) за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000®, съставена на принципа "минава/не минава" ("pass/fail"): Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.

България и САЩ подписаха споразумение за строежа на два нови блока на АЕЦ "Козлодуй" - цената е до 14 млрд. евро

България и САЩ подписаха споразумение за строежа на два нови блока на АЕЦ "Козлодуй" - цената е до 14 млрд. евро

Цената на електроенергията от бъдещите VII и VIII на АЕЦ "Козлодуй" няма да надхвърли 65 евро за мегаватчас