Нетната печалба на най-голямата германска банка - Deutsche Bank, отнасяща се към акционерите, за първите 9 месеца на годината (януари-септември) се е увеличила 1,8 пъти спрямо същия период на миналата година, до 3,22 милиарда евро. Това сочат данните от финансовия отчет на банката, съобщи Прайм.

Печалбата преди облагане с данъци за посочения период се е увеличила почти един и половина пъти, до 4,82 млрд. евро. Печалбата на акция за трите тримесечия е 1,46 евро, спрямо 0,81 евро година по-рано.

Приходите на Deutsche Bank за 9-те месеца са близо 20,9 милиарда евро, което е нарастване от 7,1% спрямо същия период на предходната година.

Само за третото тримесечие, нетната печалба за акционерите скочи 5,7 пъти, до общо над 1,11 млрд. евро. Печалбата преди данъци за тримесечието почти се е утроила - до над 1,61 млрд. евро. Печалбата на акция за юли-септември се повиши до 0,57 евро, от 0,14 евро година по-рано. Приходите на банката за третото тримесечие са нараснали с 15% на годишна база, до почти 6,92 милиарда евро, при прогноза за 6,5 милиарда евро.

Deutsche Bank е най-голямата банка в Германия по отношение на активите, основана е през 1870 година. Персоналът на банката към 30 септември 2021 г. наброява 84,51 хиляди служители.

Deutsche Bank: Икономиката на Германия навлиза в рецесия

Deutsche Bank: Най-голямата европейска икономика навлиза в рецесия

Последното свиване на енергийните доставки е проблем в цяла Европа и особено в Германия, заради силната зависимост на страната от руския газ