Чистата печалба на италианската банка Unicredit през първото тримесечие на 2016 г. се съкращава на годишна основа с 20,8%, до 406 млн. евро. Но в сравнение с предходното тримесечие тя расте със 165%, съобщават от банката.

Ако не се вземат предвид еднократните разходи, свързани с преструктурирането на операциите в Италия и Австрия, печалбата би достигнала 640 млн. евро.

В Централна и Източна Европа чистата печалба на Unicredit за периода се увеличава със 100% спрямо предходното тримесечие и с 93,6% на годишна основа до 285 млн. евро.

Чистата операционна печалба (от основната дейност) е нараснала а с 44,4%  на тримесечно база и с 5,9% на годишно сравнение - до 1,4 млрд. евро. Това се дължи и на намаляването на операционните разходи с 2,7%спрямо предходното тримесечие и с 3,7% спрямо същия период година по-рано – до 3,3 млрд. евро.

Реализирани са приходи в обем на 5,5 млрд. евро, като те намаляват на годишна база с 4,7%, а спрямо предходното тримесечие с 2%. Коефициентът на капиталова адекватност е 10,85 на сто.