Цените на суровините растат, което води със себе си и по-високи разходи за редица компании, от строители до шивачи. Но ако историята се повтори, повишението ще допринесе и за значителен ръст на печалбите, пише The Wall Street Journal.

Повишаващите се цени на суровините обичайно предхождат по-голям марж, казва Джонатън Голъб, главен стратег за американските фондови пазари в Credit Suisse Group. По-високите разходи за суровини типично идват с широк икономически растеж, който позволява на компаниите да повишат цените на дребно. Фиксираните разходи, като оборудване за заводите, пък се разпределеят сред по-високи продажби.

Голъб изследва движението на оперативния марж на компаниите в S&P 500 и открива, че повишенията и спадовете следват плътно по-ранни движения на цените на материалите. А в последно време е трудно да намерим суровина, която да не е поскъпнала. Пшеницата, медта, целулозата, петрола и други растат. Цените на дървесината се покачиха с над 75% над предходния си рекорд. Високите цени на дървесината, в комбинация с по-скъпа мед и петрол, носят периоди на особено добри печалби на компаниите, казват Голъб.

Скот Колиер, главен изпълнителен директор на Advisors Asset Management, която управлява $38 млрд., смята, че цените на суровините, а от своя страна и на произведените стоки, ще продължат да растат благодарение на фискалната и парична политика на правителствата.

Френетичният жилищен пазар в САЩ, например, позволи на строителите и доставчиците им да повишат цените, за да покрият по-високите разходи за материали — без да губят клиенти. Компаниите за потребителски стоки като Levi Strauss, Conagra и Constellation Brands също заявиха пред инвеститорите, че повишават цените.

"Историята показва, че покачването на цените се приема по-добре от пазара, когато има широко поскъпване на материалите в редица индустрии — и това е средата, в която се намираме днес", казва главният финансов директор на Conagra Дейвид Марбергер.