Водещата бездимна алтернатива на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)вече е и водещият никотинов бранд в портфолиото на компанията. Потребителите на бездимната алтернатива в света са вече 28.6 млн., като 73% от тях (близо 20.8 млн. пълнолетни лица) вече са преминали изцяло на нея и са спрели да пушат.

"Отбелязваме силен край на 2023 г. - достигнахме важни постижения по пътя ни към изпълнение на мисията да се превърнем в бездимна компания", заяви Яцек Олчак, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл. "Основен двигател на тези резултати е продължаващият растеж на водещата бездимна алтернатива в портфолиото ни, която се превръща в лидер в сегмента на никотиновите премиум продукти по-малко от 10 години след старта си", допълва той.

От Филип Морис Интернешънъл отбелязват още, че в 25 държави, в които се предлагат бездимните алтернативи на компанията, тези продукти формират над 50% от общите приходи, а целта е до 2030 г. техния брой да е 60. В Европа бездимните алтернативи формират 45% от приходите, докато в Япония този сегмент също заема 40% от общия пазар на тютюневи и никотинови продукти. Към 31 декември 2023 г. бездимните алтернативи на ФМИ се предлагат в 84 държави.

Филип Морис Интернешънъл запазва ангажимента си за работа с всички заинтересовани страни за намаляване на вредата от тютюна, като предлага по-малко вредни алтернативи на пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат. Компанията се застъпва за регулации, базирани на научни данни, и отбелязва напредък по отношение на прилагането на политики за намаляване на вредата от тютюна в цял свят. Резултатите в областта на устойчивото развитие продължават да получават признание.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.