Продажбите на нови автомобили в Европейския съюз през март се понижават за пръв път от началото на годината с 5,3% спрямо същия месец на 2017 г. През март са регистрирани нови 1 792 599 автомобила, като преди година те достигнаха рекордните за този месец 1 891 583 броя. Според Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA) именно твърде високата база за сравнение е една от причините за по-слабите данни за март 2018 година.

В същото време данните на ACEA отчитат пореден силен ръст при продажбите на нови автомобили в България.

Освен страдащият от доста време насам пазар във Великобритания, редица други водещи автомобилни пазари на Стария континент също са се представили по-слабо през предходния месец. Търсенето на нови автомобили в Италия се понижи с 5,8%, а в Германия - с 3,4%, докато известно повишение е отчетено във Франция - с 2,2% и в Испания - с 2,1%.

Въпреки спада през март, през първото тримесечие търсенето на нови автомобили в ЕС се увеличава макар и слабо с 0,7%, до 4 171 628 броя. Испания остава лидер с ръст на регистрираните нови автомобили с 10,5%, в Германия те се повишиха с 4%, а във Франция - с 2,9%, докато в Обединеното кралство е отчетено понижение с 12,4% спрямо първото тримесечие на 2017 година и в Италия с 1,5 на сто.

Продажбите на нови автомобили в България растат през март с 10,2% до 3312 броя от 3005 броя година по-рано и след скока им от 42,2% през февруари. По този показател страната заема девета позиция сред всички 28 държави членки на ЕС, сочат данните на ACEA.

За цялото първо тримесечие новите автомобили, регистрирани в България, са се увеличили с 26,2% до 8336 спрямо 6607 за същия период на 2017 година. По темп на растеж страната изпреварена единствено от Унгария (повишение с 29,8%), Румъния (с 28,6%), Хърватия (с 28,4%) и Гърция (26,9%).