Министерският съвет прие изменение на Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и пандемията. Промените ще позволят оползотворяване на свободния лимит по Програмата.

По този начин ще се даде възможност за финансиране на още предприятия, което ще способства за преодоляване на икономическите последствия, предизвикани от пандемията и за по-бързото възстановяване на бизнес средата, в която осъществяват своята стопанска дейност.

Кои държави се справиха най-добре с пандемията в икономически план и кои най-зле?

Кои държави се справиха най-добре с пандемията в икономически план и кои най-зле?

Ирландия бележи впечатляващ ръст

Приетите промени в Програмата, ще бъдат включени в процедурата за трето блоково уведомяване на Европейската комисия, с цел промени в Програмата за възстановяване.

Удължава се действието на Програмата и предоставяните по нея гаранции до 30.06.2022 г. Ще бъде извършена промяна в срокове относно допустимите за гарантиране кредити.

Като последица от удължаването до 30.06.2022 г. е включено допълнение с конкретен текст, изясняващ рамковия ред и условия, по които може да се удължават сроковете на гаранцията и кредитите, гарантирани от ББР ЕАД.

Икономиката на София - силно възстановяване, въпреки пандемията

Икономиката на София - силно възстановяване, въпреки пандемията

Наблюдават се значителни разлики в структурата на икономиката на София и тази на страната

Това се прави с цел по-ефективно управление на гарантираните портфейли и след срока на валидност на Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от Covid-19.