Нетната печалба на руската петролна компания "Лукойл" за 2023 г. възлиза на 1,16 трилиона рубли (около 14 млрд. долара), а приходите й са 7,93 трилиона рубли (близо 100 млрд. долара). Това показват данни от финансовите отчети на компанията по международните стандарти на финансовата отчетност, съобщи "Комерсант".

Динамиката на показателите не е посочена в отчета на компанията, тъй като "Лукойл" не публикува за 2022 г. финансови резултати по международните стандарти на финансовата отчетност, а само по руските.

По данни към 31 декември 2023 г., оперативната печалба на "Лукойл" възлиза на 1,44 трилиона рубли, а печалбата преди данъци е 1,41 трилиона рубли.

Компания на бивш топ мениджър на "Лукойл" се премести от ОАЕ в Русия

Компания на бивш топ мениджър на "Лукойл" се премести от ОАЕ в Русия

Каква е причината

Краткосрочните задължения на компанията към края на миналата година възлизат на 1,44 трилиона рубли (около 18 млрд. долара), а дългосрочните достигат 757,1 милиарда рубли (около 9 млрд. долара).

"Лукойл" е една от най-големите публично търгувани вертикално интегрирани петролни и газови компании в света, която представлява около 2% от световното производство на петрол и около 1% от доказаните запаси от въглеводороди.

"Лукойл" се подготвя да продаде бизнеса си в България

"Лукойл" се подготвя да продаде бизнеса си в България

Компанията преразглежда стратегията си у нас